Secuzone - pochůzný bitumenový pás určený ke zvýraznění ploch

11.12.2010 20:07

Secuzone umožňuje zvýranit povolené nebo zakázané zóny pohybu po střešním plášti.

Pohyb po střeše je téměř vždy rizikový, zvýraznění rizikový zón, míst určených k pohybu je velmi významné. Bitumenové natavovací pásy červené  barvy umožní snadnou orientaci při pohybu po střeše. Secuzone se používá také ke zvýraznění kotvících zařízení.