Záruka je doživotní

25.08.2009 08:50

Záruka za systémy Pohl je doživotní, jediným předpokladem pro tuto záruku je pravidelná povinná revize systémů prováděná oprávněnou osobou.