Kotvící bod Seculine

Kotvící bod Seculine

Kotvící střešní bod určený pro lanové systémy:

- umožňuje průběžné řešení lanového systému

Je určený pro osazení:

- zabudováním do betonu

- dřevěné vazníky

- k navařování na konstrukční ocel

- k našroubování na konstrukční ocel

- k osazení na lehčený beton

- k osazení na dřevěné bednění