Kotvící bod Securant

Kotvící bod Securant

Masivní kotvící body Securant umožňují vzájemné propojení montážním lanem. Na jeden kotvící bod Securant je možné upoutat až 4 osoby, při použití s montážním lanem 2 osoby na každé pole.

Kotvící bod Securant je možné použít:

- zabudováním do betonu

- kotvením na betonovou desku nebo nosník

- na dřevěné vazníky

- k navařování na konstrukční ocel

- k našroubování na konstrukční ocel

- k osazení na lehčený beton

- k osazení na dřevěné bednění

- jako boční kotvící bod na dřevěný vazník