Certifikace kotvicího zařízení typu Crystal 2018 - byly vystaveny certifikáty dle nových norem

06.04.2018 17:38

U certifikačního orgánu úspěšně proběhly ceretifikační zkoušky kotvicího zařízení vyráběného pod obchodním názvem Crystal (ryze český výrobek osvědčené kvality), a to dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zřízení a ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně. Rovněž zkoušky upevnění na různé druhy konstrukcí byly úspěšné.