Informace o nás

 

 Střecha i po dokončení stavby je pracoviště !

Společnost FINAL PUR, s.r.o. nabízí:

- zpracování cenových nabídek na bezpečnostní systémy k ochraně před pádem

- posouzení jednotlivých staveb z hlediska vhodnosti jednotlivých bezpečnostních systémů

- montáž bezpečnostních systému proti pádu osob na ploché a šikmé střechy

- montáž bezpečnostních systémů pro ostatní plochy, např. jeřábové dráhy

Naši uživatelé

     Systémy, které dodává a montuje společnost FINAL PUR, s.r.o., jsou na nesčetném množství staveb v celé Evropě. Řada již realizovaných staveb svědčí o tom, že i investoři a provozovatelé staveb si začínají uvědomovat své povinnosti při správě a údržbě objektů.

Historie projektu

    Povinnost řešit již ve fázi projektové přípravy stavby bezpečnou údržbu střechy vedla společnost FINAL PUR, s.r.o. k přijetí zastoupení významných evropských výrobců systémů proti pádu osob.

    Společnost je plně kvalifikovaná provádět posouzení projektů, zpracovávat cenové nabídky a provádět montáž bezpečnostních střešních systémů. 

    Pád z výšky je nejčastější příčinou pracovních úrazů ve stavebnictví. I práce při provádění údržby, obsluhy a kontroly střešních plášťů a zařízení na střechách umístěných vyžaduje dodržovat základní požadavky na bezpečnou práci. Je třeba si uvědomit, že práce na střechách je nutné často provádět i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

     Nezabezpečená hrana volného pádu, nezabezpečený otvor ve střeše ( např. světlík, nebezpečí uklouznutí a pod. ) to vše je nejčastějším rizikem při pohybu na střeše. Pracovník, který provádí práce, kde hrozí tato rizika musí být vždy řádně zajiištěn proti pádu. Například nutnost odstraňovat nadměrné množství sněhu není na většině střech z pohledu bezpečné práce řešena vůbec.

     Společnost se angažuje i v osvětové činnosti v oblasti řešení bezpečné práce na střechách již od fáze projektové přípravy stavby, je také schopna nabídnout i nezbytnou poradenskou činnost.