Zachycovací postroj

Při práci na střeše je potřebné, aby byli přítomni vždy nejméně 2 pracovníci a nebo byl zajištěn kontakt s osobou pracující na střeše. V případě pádu druhý pracovník musí zabezpečit bezodkladné vyproštění. Součástí dodávky každého záchytného a zádržného systému má být i odpovídající vybavení pro nejméně 2 pracovníky. Firma FINAL PUR, s.r.o. dodává nejen záchytné a zádržné systémy proti pádu, ale i osobní ochranné prostředky proti pádu určené k zachycení, zadržení pádu i práci formou lanového přístupu při údržbě fasády.